Voedselbank Bolsward

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om te kunnen voldoen aan deze behoefte werken de voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, overheden, particulieren en lokale organisaties die de mensen helpen om weer op eigen benen te staan. Zo wordt als collectief armoede bestreden, verdwijnen voedseloverschotten en wordt het milieu minder belast.

Een ontzettend nobel initiatief waar wij graag een steentje aan willen bijdragen. Mede gezien de verschillende projecten die wij in het Friese Bolsward uitvoeren, hebben we daarom de stichting Voedselbank Bolsward aangeboden alle webactiviteiten te sponsoren. Samen met de stichting hebben we een frisse en moderne website ontworpen en gebouwd die met behulp van Flexxware door de stichting zelf eenvoudig onderhouden kan worden.

Meer weten?

Wij vertellen graag meer over ons werk. Bel, mail, of bezoek ons kantoor aan de Kraneweg in Groningen.

050 579 18 00  //  info@aspin.nl

 

copyright © 2024 Aspin internet solutions B.V., Groningen • KvK 020 57 697